Stomatologia zachowawcza
wybielanie zębów poznań

Endodoncja - czyli leczenie kanałowe zębów w Poznaniu

Endodoncja jest metodą leczenia kanałowego nieodwracalnych schorzeń miazgi zęba. Polega na usunięciu miazgi zęba z obrębu komory i kanałów korzeniowych a następnie na opracowaniu kanałów i szczelnym wypełnieniu tej przestrzeni materiałem biozgodnym - najczęściej gutaperką. Nieprawidłowo leczone kanałowe martwe zęby mogą przyczyniać się do powstawania ropni, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych przebiegających z okresowo nawracającymi objawami bólowymi.

Niewłaściwie przeprowadzone leczenie kanałowe może prowadzić do zapalenia tkanek około wierzchołkowych, co może skończyć się koniecznością ekstrakcji zęba.Do opracowania kanałów korzeniowych stosujemy narzędzia zarówno ręczne jak i maszynowe wymagające stosowania zwalniających końcówek i mikrosilników z pomiarem momentu obrotowego. Ocena długości i przebiegu kanałów wykonywana jest w naszym gabinecie stomatologicznym w Poznaniu na podstawie zdjęć radiologicznych wykonywanych przed i podczas leczenia jak również dzięki zastosowaniu endometru pozwalającego na bieżąco kontrolować prawidłową głębokość kanałów korzeniowych podczas ich oczyszczania. W leczeniu kanałowym w Poznaniu wykorzystujemy urządzenie Raypex 5.

Leczenie kanałowe z wykorzystaniem endometru Raypex 5 w Poznaniu

Raypex 5 umożliwiające precyzyjne leczenie endodontyczne pozwalające na prawidłową ocenę długości kanału korzeniowego dzięki kolorowej wizualizacji i powiększeniu ostatniego odcinka kanału, RAYPEX 5 dokładnie określa ono początek wierzchołka fizjologicznego zęba, ilustruje "na żywo" ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego, dzięki zastosowaniu bardzo zaawansowanego algorytmu przeliczania częstotliwości Raypex 5 jest około 15% sprawniejszy od dotychczas stosowanych endometrów.

leczenie kanałowe poznań
leczenie kanałowe poznań

Ocena długości kanału korzeniowego przeprowadzana wyłącznie na podstawie zdjęć rentgenowskich może być obarczona błędami związanymi z interpretacją przestrzennych kształtów kanałów korzeniowych i ich przebiegu w obrębie korzeni na płaskim zdjęciu rentgenowskim. Na zdjęciach przedstawionych poniżej wydaje się, że narzędzie kanałowe jest wprowadzone prawidłowo na długość zgodną z długością korzenia zęba. Fotografia kliniczna zęba wykazuje że zagięcie korzenia spowodowało niewłaściwą interpretację zdjęcia rentgenowskiego i doprowadziło do perforacji korzenia.100% pewnym sposobem wyznaczania długości roboczej kanałów korzeniowych dla uniknięcia ww. omyłek jest zastosowanie wykorzystywanego w naszym gabinecie endometru Raypex

Wybielanie zębów Poznań

Co to jest bleaching?

Bleaching to określenie zabiegów wybielania zębów. Efektywność zabiegu zależy przede wszystkim od przyczyny przebarwienia zębów. Łatwo daje się usunąć przebarwienia po kawie, herbacie, papierosach czy nawet te powstałe w wyniku wynaczynienia krwi wewnątrz zęba. Dużo gorsze rokowanie dotyczy przebarwień spowodowanych przez sole metali ciężkich (np. amalgamat srebra) albo antybiotyki zażywane w młodości (głównie tetracykliny).

Jakie rodzaje zabiegów wybielania zębów przeprowadzamy w naszym gabinecie - Poznań?

Wybielanie może być domowe, a więc przeprowadzone w domu przez pacjenta i profesjonalne, w gabinecie stomatologicznym. Wybielanie domowe (nakładkowe) polega na tym, że pacjent otrzymuje od nas wszelkie przybory potrzebne do wybielania zębów do domu. Są nimi indywidualne nakładki wykonane indywiudualnie dla pacjenta, a także odpowiednie substancje wybielające.

Metoda gabinetowa jest znacznie szybsza, użyte zostają bowiem silniejsze, wysoko stężone preparaty. Czasem w celu przyspieszenia zabiegu stosuje się dodatkowo źródła ciepła. Warto wiedzieć, że istnieją także metody wybielania zębów martwych oraz leczonych kanałowo. Często zdarza się tak, że właśnie te zęby są ciemniejsze.

Etapy wybielania zębów metodą nakładkową i w gabinecie

Wybielanie zębów nakładkami przez pacjenta pod okiem stomatologa

Na początku konieczne jest profesjonalne oczyszczenie powierzchni zębów. Usuwamy kamień i osady przy pomocy piaskarki. Za pomocą badania lekarskiego należy stwierdzić czy istnieją ogniska próchnicy. W przypadku metody domowej pobieramy pacjentowi wyciski i na ich podstawie wykonujemy indywidualne nakładki na zęby. Pacjent otrzymuje także odpowiedni żel wybielający, zwykle z 10-15% nadtlenkiem karbamidu.

Kolejne etapy zabiegu, wykonywane przez pacjenta w domu wyglądają następująco: dokładne oczyszczenie zębów szczoteczką i pastą, wypełnienie nakładki środkiem wybielającym, założenie nakładki wraz z żelem wybielającym na zęby, usuniecie palcem jego nadmiaru, przepłukanie jamy ustnej wodą. Po zdjęciu nakładek należy dokładnie i długo płukać wodą jamę ustną. Ilość, częstość i długość aplikacji, a także długość terapii zależą od pacjenta i jego oczekiwań związanych z zabiegiem. Nakładki można stosować w nocy lub w miarę możliwości w dzień.

Wybielanie zębów w gabinecie laserem lub lampą

W metodzie gabinetowej stosuje się silniejsze preparaty, nawet 35% nadtlenek karbamidu lub 25% wodę utlenioną. Dodatkowo w wybielaniu zębów stosuje się lampy lub laser jako źródła ciepła i światła.

Śluzówki jamy ustnej chroni się poprzez założenie koferdamu, tj. ślinochronu i posmarowaniu ust wazeliną. Wybielane zęby płucze się i suszy. Następnie nakłada się środek wybielający oraz stosuje wspomniane źródło światła. Zabieg trwa ok. 20-30 minut. W zależności od oczekiwań pacjenta, zabieg ten się powtarza. Istnieją podobne metody służące wybielaniu pojedynczych zębów. Z naszego doświadczenia uważamy, że metoda ta jest mniej skuteczna niż nakładkowa. Ponadto w związku z bardziej stężonymi substancjami wybielającymi, mniej bezpieczna.

Pamiętać należy, że zabiegu wybielania zębów nie można przedłużać w nieskończoność. W pewnym momencie osiąga się maksymalne wybielenie, efektywność dalszego wybielania drastycznie spada. Ważny jest dlatego nadzór lekarza stomatologa, który wie kiedy należy zabieg przerwać.

Wybielanie zębów martwych

Inaczej wygląda zabieg wybielania zębów martwych. Przebarwiony martwy ząb należy otworzyć wiertłem, założyć do komory odpowiedni preparat wybielający i szczelnie zamknąć go wypełnieniem tymczasowym. Uprzednio należy wykonać kontrolne zdjęcie radiologiczne. W zależności od efektu można powtórzyć zabieg. Po zakończeniu wybielania zakłada się wypełnienie ostateczne.

FAQ - Wybielania zębów Poznań

1. Jakie problemy/komplikacje mogą zaistnieć podczas wybielania zębów?

Najczęstszą dolegliwością jest nadwrażliwość zębów na rożne bodźce, objawia się ona bólem. Należy wówczas przerwać wybielanie i/lub zastosować preparaty z fluorem. Problem mija po 2-3 dniach.

2. Czy nakładki do wybielania zębów wymagają specjalnej pielęgnacji?

Stosując nakładki do wybielania zębów, należy pamiętać i ich czyszczeniu. Po każdym ich użyciu powinno się je dokładnie umyć i pozostawić do wyschnięcia. Pielęgnacja nakładek powinna być tak przeprowadzona by nie zniszczyć dość delikatnej folii. Zabrania się stosowania gorącej wody, gdyż jest ona w stanie zmienić kształt nakładek, tak że nie będą one odpowiednio przylegać lub wcale pasować do wybielanych zębów.

3. O czym należy pamiętać po wybielaniu zębów?

W czasie i w miesiąc po wybielaniu zębów należy unikać potraw i płynów bogatych w barwniki (czerwone wino, herbata) z powodu większej podatności zębów na przebarwienia. Aby efekt wybielania zębów utrzymywał się, zabieg należy powtarzać, średnio raz w roku.

4. Jakie środki / materiały znajdują zastosowanie w wybielaniu zębów?

Zjawisko wybielania jest możliwe dzięki dobrej penetracji środków wybielających w głąb tkanek zęba. Najczęściej stosowanymi związkami są: 10%-35% nadtlenek karbamidu, woda utleniona, nadboran sodu.

google logo