Chirurgia stomatologiczna

chirurg stomatolog poznań

Chirurgia stomatologiczna Poznań

Trzecie zęby trzonowe, czyli ósemki lub tzw zęby mądrości charakteryzują się dużą zmiennością budowy anatomicznej, położenia w łuku zębowym oraz czasu wyrzynania. Powikłania towarzyszące rozwojowi tych zębów wynikają z nieprawidłowego położenia zawiązka zębowego lub braku miejsca w łuku zębowym.

Jakie zabiegi chirurgii stomatologicznej wykonujemy najczęściej:

  • ekstrakcja (usuwanie zębów)
  • operacyjne usuwanie ósemek (zębów mądrości),
  • odsłanianie zębów zatrzymanych,
  • resekcję wierzchołka korzeni,
  • chirurgię implantologiczną.

Wskazania do chirurgicznego usunięcia trzecich zębów trzonowych

Głównym wskazaniem do ich usunięcia są często nawracające zapalenia okołokoronowe, które wynikają z zakażenia kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego z chwilą powstania połączenia komunikującego guzek zęba z jamą ustną. Objawia się ono obrzękiem i zaczerwienieniem dziąsła, miejscową bolesnością, która nasila się w czasie połykania (ból może promieniować do ucha, gardła, skroni), szczękościskiem (objęcie zapaleniem m. skrzydłowego przyśrodkowego i m.żwacza), zapaleniem węzłów chłonnych podżuchwowych, a wyjątkowo karkowych, obrzękiem okolicznych tkanek policzka, łuków podniebienno-gardłowych i migdałków podniebiennych.

Na zdjęciu rentgenowskim stwierdza się tzw. przejaśnienie okołokoronowe, które jest ogniskiem osteolitycznym. Pacjenci często gorączkują, skarżą się na bóle głowy i dreszcze, a obraz krwi obwodowej jest charakterystyczny dla zapalenia: przyspieszone OB, zwiększona leukocytoza. Powyższe objawy należy różnicować z zapaleniem miazgi tego zęba, zębów sąsiednich lub górnych trzonowców po tej stronie, zapaleniem okostnej i kości, anginą, zapalnymi powikłaniami torbieli oraz ślinianki przyusznej lub podżuchwowej.

Leczenie zapalenia jamy ustnej lub kości - chirurg stomatolog Poznań

Proces zapalny powstały w wyniku utrudnionego wyrzynania dolnego zęba mądrości może szerzyć się do sąsiednich przestrzeni, być przyczyną wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zapalenia kości, węzłów chłonnych podżuchwowych. Obok nawracającego zapalenia okołokoronowego innymi wskazaniami do usunięcia dolnych trzecich zębów trzonowych są: torbiel zawiązkowa, ucisk na ząb sąsiedni, nerwoból objawowy, położenie zęba poza łukiem. Również w profilaktyce ortodontycznej dla uniknięcia stłoczenia zębów usuwa się zawiązki dolnych zębów mądrości, czyli wykonuje się zabieg germektomii.

Chirurgiczne usuwanie zębów mądrości w Poznaniu

Usuwanie zatrzymanych zębów mądrości jest po zwykłych ekstrakcjach najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w jamie ustnej. Zabieg usunięcia trzeciego zęba trzonowego żuchwy wykonuje chirurg szczękowy w znieczuleniu przewodowym. Po przecięciu błony śluzowej wraz z okostną i odpreparowaniu płata śluzówkowo - okostnowego, znosi się kość wyrostka zębodołowego w okolicy trójkąta zatrzonowcowego w celu odsłonięcia zęba zatrzymanego w takim zakresie, który umożliwi jego usunięcie. W wielu przypadkach konieczne jest odcięcie korony oraz rozdzielenie korzeni. Takie postępowanie ułatwia usunięcie zęba i nie traumatyzuje okolicznych tkanek. Po usunięciu zatrzymanej ósemki oczyszcza się ranę, wygładza ostre brzegi zębodołu i zaszywa się przeciętą błonę śluzową.

chirurg stomatolog poznań

Resekcja wierzchołka korzenia - zabieg chirurgii stomatologicznej w Poznaniu

Resekcja wierzchołka korzenia jest to chirurgiczny sposób leczenia stomatologicznego około wierzchołkowego zapalenia tkanek. Polega on na odcięciu i usunięciu wierzchołka korzenia oraz zapalnie zmienionej tkanki, w celu stworzenia warunków do prawidłowej odbudowy ubytku kostnego. Część chirurgiczną zabiegu poprzedza wyleczenie i wypełnienie kanału korzenia metodami przyjętymi w stomatologii zachowawczej.

Wypełnienie kanału korzeniowego

Materiałami stosowanymi do wypełnienia kanału są: ćwieki gutaperkowe, srebrne oraz tytanowe i różnego rodzaju uszczelniacze (np. endometazon, cementy glass-jonomerowe). Najkorzystniejsze jest wypełnienie kanału korzeniowego aż do wierzchołka bezpośrednio przed zabiegiem. Wypełnienie kanału na kilka dni przed zabiegiem może spowodować groźne powikłania bakteryjne.W sytuacjach, w których niemożliwe jest wypełnienie kanału tradycyjnymi metodami, kanał wypełnia się w czasie zabiegu. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie wypełnienia wstecznego amalgamatem srebra już po usunięciu wierzchołka.

Wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu chirurgii szczękowej

1. Stany zapalne, których nie można wyleczyć sposobem zachowawczym:

a) niedrożność kanału spowodowana niedokładnym wypełnieniem lub zębiniakiem,
b) niemożność usunięcia ciała obcego z kanału,
c) zagięcie korzenia w pobliżu wierzchołka,
d) niemożność dokładnego osuszenia i zamknięcia kanału z powodu torbieli korzeniowej

2. Ziarniniak okołowierzchołkowy większych rozmiarów lub torbiel korzeniowa.

3. Złamanie korzenia zęba w okolicy 1/3 przywierzchołkowej długości korzeni zęba.

4. Perforacja ściany kanału w okolicy 1/3 przywierzchołkowej długości korzenia zęba.

Powyższe schorzenie diagnozuje się zwykle na podstawie zdjęć RTG danego zęba.

Przeciwwskazania miejscowe do resekcji wierzchołka korzenia

1. Zmiany zapalnowytwórcze lub torbiel korzeniowa przekraczające 1/3 części korzenia,
2. zanik pionowy i poziomy kości w przebiegu chorób przyzębia,
3. rozlane zapalnie ozębnej,
4. zęby mleczne,
5. korzenie złamane podłużnie,
6. duże braki w uzębieniu (przeciwwskazania względne).

Przeciwwskazania ogólne do tego zabiegu stanowią między innymi choroby układowe i narządowe, schorzenia układu biało- i czerwonokrwinkowego, układu krzepnięcia, fibrynolizy, cukrzyca, choroby nerek. Przed planowanym zabiegiem przeprowadza się podstawowe badania laboratoryjne oraz sanację jamy ustnej. Ocenę wyniku leczenia chirurgicznego przeprowadza się w oparciu o badanie kliniczne i kontrolne zdjęcie rentgenowskie, które wykazuje z czasem zmniejszenie ubytku kostnego i wypełnienie tkanką kostną. Całkowita odbudowa kostna wymaga kilku miesięcy.