Protetyka
protetyk poznań

Etapy uzupełnienia braków w uzębieniu - Leczenie protetyczne Poznań

Podstawowy podział prac protetycznych wykonywanych w obrębie jamy ustnej obejmuje uzupełnienia stałe i uzupełnienia ruchome. Uzupełnienia stałe - to takie uzupełnienia protetyczne, które są w sposób stały zamocowane za pomocą cementów dentystycznych i nie ma możliwości ich wyjmowania. Uzupełnienia takie zapewniają lepszy komfort ich użytkowania i po okresie adaptacji są traktowane przez pacjentów jak własne zęby. Uzupełnienia stałe zapewniają pełną estetykę i funkcjonalność, zbliżoną do naturalnych zębów. Ich zadaniem jest nie tylko uzupełnienie braków zębowych, ale również przywrócenie zdolności do prawidłowego gryzienia, poprawa warunków wymowy, odtworzenie prawidłowych kontaktów zębowych, ale co najważniejsze dla pacjenta przywrócenie prawidłowego wyglądu, pięknego uśmiechu, i to przy zachowaniu pełnego komfortu posiadania własnych zębów.

Uzupełnienia protetyczne stałe

Wkłady koronowo-korzeniowe

Wykonywane, w przypadkach braku naturalnej koronej zęba, zniszczonej np. na skutek urazu lub próchnicy. Warunkiem zastosowania wkładu koronowo-korzeniowego jest obecność prawidłowo wyleczonego endodontycznie korzenia zęba, w którym mocuje się wkład. Stanowi on podstawę na którą osadza się koronę protetyczną odtwarzającą brakujący ząb. Wkłady wykonywane ze stopów metali, złota, włókien szklanych lub cyrkonu.

Wkłady dokoronowe inlay / onlay

Stanowią alternatywę dla tradycyjnych wypełnień zębów w sytuacjach, w których zniszczona jest znaczna część korony naturalnego zęba, a nie ma jeszcze wskazań do wykonania korony protetycznej. Wkłady dokoronowe wykonywane są w ze złota lub porcelany.

Licówki

Płaskie porcelanowe uzupełnienia przyklejane do powierzchni wargowej zębów. Jest to metoda mniej inwazyjna od zastosowania koron pełnoceramicznych - służąca do poprawy estetyki. Umożliwiają zamaskowanie przebarwień i zmiana kształtu zębów i/lub korektę ich koloru.

Korony protetyczne

Uzupełnienia pojedynczych zębów stosowane w przypadku uszkodzenia korony zęba, którego nie można odbudować za pomocą klasycznego plombowania. Prawidłowo ukształtowane korony protetyczne w pełni imitują i zastępują naturalne zęby naturalne. Korony wykonuje się z porcelany napalanej na strukturę wykonaną ze stali, złota lub cyrkonu, najlepsze efekty estetyczne uzyskuje się przez zastosowanie samej ceramiki - tzw. korony pełnoceramiczne.

Mosty protetyczne

Uzupełnienia zaopatrujące braki wielu zębów. Warunkiem ich zastosowania jest obecność w jamie ustnej odpowiedniej ilości zębów w określonych położeniach. Most jest uzupełnieniem osadzonym na stałe na zębach filarowych pacjenta - dzięki temu jego użytkowanie jest w komforcie zbliżone do koron protetycznych (a zatem do własnych zębów). Mosty wykonuje się z tych samych materiałów co korony protetyczne.

Uzupełnienia ruchome

To uzupełnienia protetyczne wyjmowane z jamy ustnej. Stosowane są w przypadkach, w których nie można zastosować uzupełnień stałych, np. z powodu braku odpowiedniej ilości zębów naturalnych, a jednocześnie ze względu na złe warunki anatomiczne nie ma możliwości zastosowania implantów zębowych. W tych sytuacjach są jedynym uzupełnieniami możliwymi do zastosowania.

 

Protetyk Poznań

Umów się na wizytę 502 101 591

 

Rodzaje protez ruchomych dostępnych u protetyka w Poznania

Protezy szkieletowe

Ważną zaletą tego rodzaju protez jest znaczne ograniczenie płyty protezy. Główną ich cześć stanowi metalowy szkielet zaopatrzony w elementy retencyjne, utrzymujące i podpierające protezę na zębach. Elementami utrzymującymi klasycznych protez szkieletowych są klamry. Korzystniejsze podparcie stanowią precyzyjne elementy retencyjne takie jak zatrzaski i zasuwy - stanowiące połączenie prac stałych z protezami szkieletowymi.

Protezy osiadające

Protezy osiadające, to protezy częściowe lub całkowite. Wykonywane są z twardej lub miękkie j masy akrylowej, ale mogą też być wykonane z elastycznego nylonu.

Przykładowe prace - protetyk Poznań

Most na strukturze cyrkonowej

Proteza na lokatorach

Korony pełnoceramiczne

Protetyk Poznań - awaria protezy zębowej

Protezy zębowe z czasem ulegają awariom, ponieważ każdego dnia poddawane są intensywnej eksploatacji. Uszkodzenia mogą powstać na skutek działań mechanicznych, w których dochodzi do złamania lub pęknięcia części protezy – zdarza się to podczas gryzienia twardych pokarmów, np. orzechów. W przypadku uzupełnień ruchomych proteza zębowa może ulec awarii na skutek upadku. Gdy doszło do awarii uzupełnień protetycznych, zarówno stałych, jak i ruchomych,  pacjent powinien niezwłocznie udać się do stomatologa specjalizującego się w protetyce. Odradza się naprawiania protezy na własną rękę, ponieważ może to przynieść więcej szkód niż pożytku. Usunięciem usterki powinna zająć się osoba doświadczona, która posiada należytą wiedzę i dysponuje odpowiednim sprzętem oraz materiałem. Z tego właśnie powodu uszkodzoną protezę należy niezwłocznie zanieść specjaliście, który wykona usługę w gabinecie protetycznym. 

Protezy – z czego są wykonywane?

Protezy stałe najczęściej wykonywane są ze stopów metali, złota, włókien szklanych, cyrkonu oraz porcelany. Uzupełnienia ruchome zaś tworzone są z twardej/miękkiej masy akrylowej lub nylonu o elastycznych właściwościach. 

FAQ - najczęsciej zadawane pytania dotyczące Protetyki w Poznaniu

1.  Jakie są wskazania do wykonania wkładów koronowo-korzeniowych?

Głównym wskazaniem do wykonania wkładów koronowo-korzeniowych są przypadki, w których konieczne jest wzmocnienie struktury zęba. Wkłady koronowo-korzeniowe zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym.

2. Kiedy wykonuje się koronę protetyczną, a kiedy most protetyczny?

Korona protetyczna służy wypełnieniu ubytku jednego zęba w jamie ustnej, natomiast w przypadku, gdy brakuje kilku zębów, praktyczniejszym zastosowaniem jest wykonanie mostu protetycznego. W Implant.net każdy przypadek leczenia protetycznego w Poznaniu jest respektowany indywidualnie.

3. Co to są wkłady koronowo-korzeniowe?

Wkłady koronowo-korzeniowe są to rusztowania dla koron zęba. Włady najczęściej są stosowane w zębach wcześniej leczonych kanałowo, podczas którego doszło do dużych uszkodzeń struktury zęba.

Protetyk Poznań

Umów się na wizytę 502 101 591