O nas

IMPLANT.NET – SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY

Dr n. med. Jacek Kukuła

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1991 w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej II stopnia. Podczas pracy na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu był opiekunem osób odbywających staże podyplomowe i specjalizacyjne w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej. Pełnił również funkcje opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej. Brał udział w szkoleniu lekarzy medycyny przygotowujących się do pełnienia obowiązków lekarza rodzinnego. Jest członkiem PTS i OSIS. Autor 52 prac wygłaszanych i publikowanych w czasopismach naukowych. Rozwijając swoje umiejętności brał udział w kursach podyplomowych związanych z zagadnieniami implantologii stomatologicznej i zabiegów stosowanych w chirurgii stomatologicznej zarówno jako uczestnik jak i wykładowca. W 2017 roku został wybrany Stomatologiem Roku 2017 w konkursie organizowanym przez Głos Wielkopolski.
Od roku 1993 prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną - SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY zlokalizowany w Poznaniu na Osiedlu Powstań Narodowych 33. W 2017

Konferencje na których wygłaszane były prace dr. Kukuły 

 • VIII Konferencja poświeconej osteoporozie, diagnozowaniu chorób twarzoczaszki. Poznań, 15 XI 1997
 • IX Konferencji poświęconej aktualnościom w stomatologii. Poznań, 7 XI 1998.
 • Poznański Kongres Studentów Medycyny. Poznań, 25-26 IV 1999.
 • X Konferencji DRPS FAM "Nowości w stomatologii". Poznań, 6 XI 1999.
 • V Jubileuszowa Konferencja Stomatologiczna. Toruń, 12-14 XI 1999.
 • Kongres Implantologii Stomatologicznej. Zakopane, 22-23 IX 2000.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED 2000."Osiągnięcia stomatologii u progu XXI wieku".
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego SALDENT 2000 "Endodoncja". Poznań, 21-22 III 2000.
 • I Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-13 V 2001.
 • XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 IX 2001 .
 • V Kongres Implantologii Stomatologicznej. Kraków, 24-25 V 2002.
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy". Lublin, 15-28 IX 2003.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego SALDENT 2003 "Biomateriały a środowisko jamy ustnej". Poznań, 20-21 III 2003.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Nowoczesna Praktyka Stomatologiczna". SALDENT 2004. Poznań, 19-20 III 2004.
 • EPA 2005. 29th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 23rd Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association "A Vision of Modern Prosthodontics". Poznań, Poland, September 1-3, 2005.
 • VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2005. Nowości stomatologii światowej. Poznań, 21-21 V 2005.
 • VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe trendy w stomatologii". Saldent 2006. Poznań, 18-20 V 2006.
 • Nowe technologie w służbie periodontologii. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Białowieża, 1-3 VI 2006.
 • VII Międzynarodowy Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Mikołajki, 17-19 V 2007.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 XI 2007.
 • Konferencja „Tytani™ implantologia dziś i jutro”. Poznań 12-14 X 2007
 • Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008.
 • Konferencja „Dni Implantologii OSIS” (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) Poznań, 6-7 czerwca 2008.
 • XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów " Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Materiały Naukowe. Szczecin, 4-7 IX 2008. Warszawa, 2008. 

Spis publikacji dr Jacek Kukuły

Dr Jacek Kukuła jest konsultantem systemu implantologicznego Implant Direct w Polsce

Nasz gabinet

Gabinet posiada klimatyzowaną około 80 metrową powierzchnię roboczą, został wyposażony w wydzielone pomieszczenie do sterylizacji , pomieszczenie do rentgenodiagnostyki cyfrowej, poczekalnie, pomieszczenia socjalne oraz dwa niezależne węzły sanitarne.
Gabinet wyposażony jest zarówno w dwa typowe unity stomatologiczne jak i specjalistyczne unity chirurgiczne stosowane do zabiegów implantacji wszczepów zębowych a także Unit do elektrochirurgii - pozwalający na wykonywanie prawie bezkrwawych, drobnych zabiegów związanych z wycinaniem wędzidełka wargi czy języka, usuwaniem nawisających fałdów błony śluzowej w utrudnionym wyrzynaniu ósemek, wycinaniu drobnych guzków i przerostów błony śluzowej. W naszym gabinecie stosujemy zabiegi z użyciem urządzenia do piezochirurgii - to innowacyjna technika chirurgii kostnej, przeznaczona do stosowania w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii. Gabinet dysponuje własną pracownią rentgenowską oraz przestronną poczekalnią, w której ciągle pobrzmiewa relaksująca muzyka – łagodząca stres oczekiwania na wizytę.

google logo