Implanty

Nowoczesna implantologia

Co to jest implant?

Implant, czyli wszczep, jest to wykonana z tytanu śruba, którą wkręca się w kość szczęki bądź żuchwy. Stanowi ona podstawę dla później wykonanego uzupełnienia protetycznego, zarówno protezy całkowitej, mostu jak i pojedynczej korony. Po raz pierwszy wszczepy zostały zastosowane w Szwecji w 1965. roku. Od tamtej pory zainteresowanie wśród pacjentów stale rośnie. Uważa się, że jest to najlepszy i najbardziej komfortowy sposób na uzupełnienie braków w uzębieniu.

Jakie rodzaje znamy?

Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w stomatologii implantami, są implanty śródkostne, czyli takie, które po założeniu tkwią bezpośrednio w kości, z czasem się z nią zrastając. Naśladują one swym kształtem naturalny kształt korzenia zęba. Są w formie śruby. Istnieje wiele firm na całym świecie produkujących implanty stomatologiczne. W gabinecie wykorzystujemy: Implant Direct (USA), Nobel Biocare (Szwecja-Szwajcaria), Straumann (Szwajcaria), ASTRA TECH (USA) i inne.

Jakie materiały znajdują zastosowanie?

Wszystko zaczęło się od doświadczenia prowadzonego przez Branemarka. Przez przypadek zauważył on, że tytan nie tylko jest materiałem tolerowanym przez organizm, ale łączy się on bezpośrednio z kością. Właśnie z tytanu wykonuje się obecnie wszczepy. Zastosowanie tytanu przekłada się na niską liczbę odrzutów wszczepów. Nie bez znaczenia jest także jego ciężar (pięciokrotnie mniejszy od złota) a także twardość i wytrzymałość. Jest on w stanie sprostać siłom, jakie występują w jamie ustnej. 

Jak przeprowadza się zabieg implantacji?

Pacjent trafiający do naszego gabinetu jest szczegółowo badany. Myśli się tu o wywiadzie oraz badaniu klinicznym. Lekarza będą interesowały przebyte i obecnie występujące choroby, takie jak: cukrzyca, choroby tarczycy, paradontoza (choroby przyzębia), nadciśnienie, choroby serca. Także stosowanie leków hamujących układ krzepnięcia, sterydy. Według piśmiennictwa dopuszcza się leczenie implantologiczne od 16. roku życia, gdy dojdzie już do zakończenia formowania kośćca szczęki i żuchwy. Czasem jednak stosuje się wszczepy u dzieci, u których wystąpiły zaburzenia rozwoju uzębienia. Górna granica wieku nie istnieje. W badaniu jamy ustnej wyklucza się źródła infekcji a więc wszystkie ubytki próchnicowe, kamień nazębny, patologię przyzębia. Wykonuje się badanie radiologiczne w postaci pantomogramu, rzadziej tomografię komputerową. Dokonuje się odpowiednich pomiarów kości wyrostka zębodołowego, w którym ma w przyszłości znajdować się implant. W czasie konsultacji określa się także plan leczenia, tj. ile implantów ma być wykorzystanych, w jakich pozycjach a także jakie uzupełnienie protetyczne będzie optymalne. Sam zabieg polega na wykonaniu otworu w kości i wprowadzeniu wszczepu w przygotowane łoże. Implant można zaszyć całkowicie na okres gojenia albo pozostawić odsłonięty. W naszym gabinecie staramy się wykonywać zabieg jak najmniej traumatycznie. Ponadto najczęsciej pozostawiamy wszczep odsłonięty na okres gojenia, tak by nie trzeba było narażać pacjenta na kolejny stres związany z odsłonięciem wgojonego wszczepu. Okres wgajania wszczepu zależy od warunków miejscowych i ogólnych pacjenta i minimalnie wynosi 3 miesiące. Po tym czasie najczęściej obciążamy wszczep uzupełnieniem protetycznym. Należy podkreślić, że pacjent zawsze zostaje zaopatrzony prowizorium (tymczasowe uzupełnienie protetyczne), szczególnie gdy dotyczy to strefy estetycznej.

Jakie problemy mogą zaistnieć?

Podobnie jak wszystkim zabiegom w obrębie jamy ustnej implantacji może towarzyszyć krwawienie, obrzęk, ból. Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że zdarza się to bardzo rzadko.Jeśli zaś chodzi o sam wszczep to może on ulec odrzuceniu. Zdarza się tak w 3-4% przypadków. Odrzut występuje najczęściej ok. 6 tyg. po zabiegu i nie daje on dolegliwości bólowych. Po okresie (6-12 miesięcy), który warunkuje zagojenie kości w okolicy utraconego wszczepu, wykonujemy nieodpłatnie ponowną implantację.

Brak bocznego siekacza

Brak wolnoskrzydłowy

Brak zawiązków siekaczy bocznych

google logo